PolSailing

FAQ

Najbardziej nurtujące pytania i inspirujące odpowiedzi – Q&A PGE PolSailing

 1. Gdzie publikowana jest informacja na temat naborów do Programu PGE PolSailing?
  Wszelkie informacje dotyczące naborów dotyczących PGE PolSailing publikowane są na stronie internetowej Polskiego Związku Żeglarskiego oraz stronie PolSailing, a także na profilu Facebook Polskiego Związku Żeglarskiego.
 2. Do kiedy trwa Program PGE PolSailing?
  Szkolenie na wodzie trwa do końca września, lecz cały Program PGE PolSailing trwa do końca roku. Po zakończeniu zajęć na wodzie, organizowane są m.in. szkolenia dla kadr instruktorskich.
 3. Czy trzeba umieć pływać wpław?
  Nie trzeba umieć pływać wpław, aby wziąć udział w zajęciach PGE PolSailing. Zajęcia prowadzone są przez wyszkoloną kadrę instruktorską, ponadto każdy zawodnik dostaje na czas zajęć profesjonalne kamizelki asekuracyjne. Podczas zajęć PGE PolSailing sztab instruktorski kładzie nacisk na aspekty bezpieczeństwa nad wodą. Poza wszelkimi środkami bezpieczeństwa, zawodnicy są także edukowani na temat prawidłowych zachowań nad wodą latem oraz zimą.
 4. Czy udział dziecka w Programie PGE PolSailing jest płatny?
  Udział dziecka w programie PGE PolSailing jest zupełnie bezpłatny. Program finansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 5. Czy dziecko musi mieć specjalny ubiór?
  Na zajęcia nie jest wymagany specjalny ubiór. Zawsze przed rozpoczęciem zajęć rodzice dostają dokładną informację od koordynatora danego ośrodka, co musi mieć ze sobą uczestnik programu.
 6. Co po ukończeniu zajęć?
  Po ukończeniu zajęć PGE PolSailing każdy ośrodek ma do zaproponowania szereg możliwości szkoleniowych w konkretnych grupach treningowych. Zajęcia żeglarskie jednak są zależne od danego ośrodka.
 7. Czy wszystkie dzieci zostają ujęte do programu, czy jest pewna rekrutacja?
  Rekrutacja do programu polega na kolejności zgłoszeń uczestników. Na stronie internetowej Programu w zakładce wybranego ośrodka jest zawsze podana informacja, kiedy limit zgłoszonych uczestników już został wyczerpany i rekrutacja została zamknięta. Część ośrodków jest gotowa przyjąć 50 uczestników, druga część przyjmuje 100 uczestników.
 8. W jakim wieku powinno być dziecko? Czy można zapisać więcej dzieci z rodziny?
  Program PGE PolSailing kierowany jest dla dzieci w wieku 7-10 lat w szkoleniu na łódkach klasy optimist oraz 9-12 lat w przypadku szkoleń na deskach windsurfingowych. Wiek liczony jest rocznikowo. Jak najbardziej jest możliwość zapisania kilkoro dzieci z danej rodziny.
 9. Jaka jest częstotliwość zajęć żeglarskich w trakcie roku szkolnego oraz podczas wakacji?
  Program PGE PolSailing trwa w dużej mierze w wakacje oraz we wrześniu. Każdy Ośrodek ustala swój własnym terminarz zajęć, który podany jest w zakładce danego ośrodka. Zgodnie z wytycznymi MSiT każdy uczestnik Programu PGE PolSailing może być na zajęciach maksymalnie 4,5 godziny tygodniowo.
 10. Ile trwają poszczególne zajęcia?
  W Programie PGE PolSailing każdy uczestnik przechodzi łącznie przez 18 godzin szkolenia żeglarskiego pod okiem wykwalifikowanej kadry szkoleniowej. Zazwyczaj są to cztery treningi po 4,5 godziny. Treningi w takiej formie odbywają się raz w tygodniu, przez cztery tygodnie.
 11. Czy dzieci z niepełnosprawnościami mogą brać udział w programie?
  Tak. Dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci neuroróżnorodne (np. rozwijające się w spektrum autyzmu, z ADHD) mogą brać udział w programie. Opiekunowie powinni skontaktować się bezpośrednio z koordynatorem regionalnym, aby omówić potrzeby dziecka i możliwości szkoleniowe.
 12. Czy udział w Wielkim Finale jest bezpłatny?
  Tak jest całkowicie bezpłatny.
 13. Czy można rekrutować jako drugi ośrodek w jednej miejscowości?
  Rekrutacja jest otwarta dla wszystkich chętnych, potencjalnych ośrodków, jednak jej wynik będzie zależny od położenia (lokalizacji) ośrodka.